16 Οκτωβρίου 2009

Προσθήκη αποθετηρίων - Αντιμετώπιση σφάλματος (GPG key)

Σε προηγούμενη ανάρτηση μου, είχα αναφέρει για την εισαγωγή πηγών στον package manager.

Θα παρατηρήσετε αρκετές φορές όμως κατά το reloading των πηγών σας (βλ. εικόνα)
οτι προκύπτει ένα σφάλμα. Αυτό συμβαίνει γιατί λείπει ένα κλειδί συγχρονισμού.


Τι κάνετε ; Υπάρχουν δύο περιπτώσεις :


  • Παίρνεται τα 8 τελευταία ψηφία απο το παράθυρο του σφάλματος (δεξιά του "NO_PUBKEY")
  •  Πηγαίνετε (ή μένετε) στην σελίδα με τις πηγές που προσθέσατε και
           κοιτάτε τον κωδικό που υπάρχει με την καθετο ("/") στην περιοχή Signing key.
Η φωτογραφία είναι τυπική, δεν ταυτίζεται με το σφάλμα πάνω
Έχοντας πια τον 8ψήφιο αυτόν κωδικό θα χρειαστούν οι εξής εντολές :  • Ένα update :  sudo apt-get update
  • gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv xxxxxxxx
  • gpg --export --armor xxxxxxxx | sudo apt-key add -

όπου, xxxxxxxx ο 8ψήφιος κωδικός που έχετε.


Μετά κάνετε ένα update ακόμα και η διαδικασία τελείωσε.Υπάρχουν βέβαια και διάφορα scripακια και διαδικασίες που έχω δει κατά καιρούς
και αυτοματοποιούν την παραπάνω διαδικασία.
Αναφέρω τον παραπάνω τρόπο για χρήση τερματικού.Cheers !

 

| 2009 Me And Linux | Inspired by Hot Orange WP | Bloggerised By BloggerStop.Net |