5 Φεβρουαρίου 2010

Διόρθωση ασφαλείας σε εκδόσεις 'buntu [Announcement]

Η Canonical ανακοίνωσε την παρουσίαση κάποιων αδυναμιών σε θέματα ασφαλείας
στις εκδόσεις, 6.06, 8.04, 8.10, 9.04 και 9.10 των λειτουργικών της.

Εκτός του Ubuntu, αφορούν και τις εκδόσεις Kubuntu, Xubuntu και Edubuntu.

Προτείνεται άμεσο update ώστε να λυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα.
Εάν έχετε μια εκ των παραπάνω εκδόσεων των αναφερθέντων 'buntus
αυτό που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να αναβαθμίσετε μέσω
του σχετικού update manager σε πακέτα με τις διορθωμένες εκδόσεις.
Για Karmic, τα πακέτα είναι της μορφής linux-image-2.6.31-19.


Κατά πάσα πιθανότητα, τα απαραίτητα πακέτα θα παρουσιαστούν στον εκάστοτε διαχειριστή αναβαθμίσεων.
Στο Ubuntu, προτείνεται κατευθείαν η αναβάθμιση με τον Update Manager.


Μετά την αναβάθμιση θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση των αλλαγών στο σύστημα.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση και η πληροφορίες για κάθε έκδοση εδώ :
http://www.ubuntu.com/usn/USN-894-1

Free Signature Generator
 

| 2009 Me And Linux | Inspired by Hot Orange WP | Bloggerised By BloggerStop.Net |